Welkom op de OPEN website, Een Erasmus+ strategisch partnerschap voor volwassen educatie

Een project van 36 maanden; van 1 september 2015 t/m 31 augustus 2018

Tegen de achtergrond van het huidige economische klimaat hebben zes min of meer vergelijkbare organisaties uit Spanje, Duitsland, Italië, Frankrijk, Ierland en Nederland geconstateerd dat er een gebrek aan informatie en steun is wanneer je op zoek bent naar werk in een ander land van de Europese Unie.

Het project OPEN richt zich op werken, zelfstandig ondernemerschap en het gebruik van nuttige professionele netwerken in een internationale context. De zes betrokken organisaties willen met elkaar een praktisch antwoord geven op de vraag waar je rekening mee moet houden als je als zelfstandige ondernemer wilt starten of wanneer je wilt gaan werken in het MKB in een ander land van de Europese Unie. Essentiele factoren hierbij zijn: het beheersen van de taal, maar ook IT-vaardigheden, zelfvertrouwen en ondernemerszin spelen hierin een belangrijke rol.

De zes organisaties werken samen om ervoor te zorgen dat de taaldocenten en cursisten van dichtbij kunnen zien:

 • Hoe en waarom mensen onlangs een baan hebben gevonden in een van de deze landen.
 • Wat het is om een eigen bedrijfje op te zetten: uitwisseling van creatieve en bijzondere ideeën, goede voorbeelden of hoe je een voet tussen de deur krijgt.
 • Als het om werken in een andere lidstaat gaat: Wat wel en wat niet werkt.

Hoe je hindernissen en drempels kunt verkleinen of omzeilen.

In een periode van drie jaar kunnen ongeveer negen docenten en cursisten uit elk van de landen een 5 daags werkbezoek brengen aan een van andere landen. Daar krijgen ze een programma aangeboden met sprekers van meer kleine lokale bedrijfjes, organisaties die zich bezig houden met het creëren van werkgelegenheid of die ondersteuning bieden bij het opzetten van een eigen bedrijf en tenslotte de Kamer van Koophandel.

Bij elk bezoek wordt een gemeenschappelijk programma samengesteld dat bestaat uit:

 • Taalactiviteiten om te bevorderen dat mensen zelfverzekerder worden in het gebruik van een vreemde taal in praktijksituaties.
 • Het zelf afnemen van interviews en het filmen van o.a. : oud-cursisten, die werk hebben gevonden in hun eigen land of in het buitenland, mensen die hun eigen bedrijfje hebben opgezet, managers van bedrijven, die vertellen op welke vaardigeden ze letten bij het zoeken naar nieuwe medewerkers. Deze interviews worden later vertaald in de verschillende talen.
 • Het starten en onderhouden van een algemene blog in het Engels. Die dan gevuld wordt door berichten in elk van de talen. Hier komt alle verzamelde informatie bij elkaar en wisselen deelnemers adviezen en good practices uit.

De cursisten worden belast met het filmen van de interviews, de uitwerking en vertaling. Een coördinator (leraar) houdt de werklast in de gaten en zorgt ervoor dat alles in de nationale taal wordt gedaan. De algemeen coördinator bewaakt het gehele project en zorgt ervoor, dat bij elk bezoek de bijbehorende taken worden uitgevoerd en geüpload op de blogs.

De verwachte impact van dit project is:

Docenten:

 • kunnen de blogs in de klas gebruiken en deze gebruiken bij het maken van oefeningen, omdat ze ook na afloop van het project actief blijven.
 • verkrijgen een beter inzicht de verschillende lokale achtergronden in Europa.
 • krijgen de kans om les te geven in hun eigen taal in een realistische omgeving.
 • begeleiden hun cursisten niet alleen naar het land van de taal die ze leren maar ook bij de kennismaking met een professionele omgeving en de mogelijkheid om zakelijke kansen te scheppen.
 • zijn beter in staat om informatie over de Europese arbeidsmarkt over te brengen dankzij praktijkvoorbeelden.
 • vergroten hun persoonlijke en professionele contacten en tevens hun netwerk in Europa..

Leerlingen:

 • vergroten het zelfvertrouwen bij het gebruik van taal en IT-vaardigheden.
 • breiden hun talenkennis op zakelijke gebied uit.
 • worden aangemoedigd om na te denken over het starten van een eigen bedrijf en de kansen die er zijn om hun vaardigheden in te zetten in een ander Europees land
 • krijgen contacten en vriendschappen die hen in staat stellen om na te denken over de mogelijkheid van werken en wonen in het buitenland.
 • vergroten hun persoonlijke en professionele contacten en netwerk in Europa.

Andere belanghebbenden :

 • krijgen een directe link met docenten en cursisten en verkrijgen een groter inzicht hoe mensen worden opgeleid.
 • ontwikkelen een netwerk van contacten in het buitenland met scholen, cursisten en met kleine en middelgrote ondernemingen.

Naar verwachting zullen studenten en docenten ook na het eindigen van het project doorgaan met het gebruik van de blogs, zowel om te raadplegen als om nieuwe informatie toe te voegen.