OPEN : OPportunities through European Networking

Welkom op de OPEN website, Een Erasmus+ strategisch partnerschap voor volwassen educatie

Een project van 36 maanden; van 1 september 2015 t/m 31 augustus 2018

Tegen de achtergrond van het huidige economische klimaat hebben zes min of meer vergelijkbare organisaties uit Spanje, Duitsland, Italië, Frankrijk, Ierland en Nederland geconstateerd dat er een gebrek aan informatie en steun is wanneer je op zoek bent naar werk in een ander land van de Europese Unie.

Het project OPEN richt zich op werken, zelfstandig ondernemerschap en het gebruik van nuttige professionele netwerken in een internationale context. De zes betrokken organisaties willen met elkaar een praktisch antwoord geven op de vraag waar je rekening mee moet houden als je als zelfstandige ondernemer wilt starten of wanneer je wilt gaan werken in het MKB in een ander land van de Europese Unie. Essentiele factoren hierbij zijn: het beheersen van de taal, maar ook IT-vaardigheden, zelfvertrouwen en ondernemerszin spelen hierin een belangrijke rol.